BORDRO SÜREÇLERİ DENETİM HİZMETİ

* Firmanın Uyguladığı Personel Devam Takip Sistemi ve Bordro Süreçlerinin Yasaya Uygunluğunun Kontrolü

* Tespitlerden Çıkacak Eksikliklerin Giderilmesi

* Eksik veya Zayıf Olan Konularda Gerekli İç Sistemlerin Kurulması