- Brd Bordrolama ve Insan Kaynaklari

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz
a- BORDROLAMA HİZMETLERİ

1- Firma Dışı Bordrolama Hizmetleri     
2- Firma İçi Ekipli Bordrolama Hizmetleri
3- Firma İçi Ekipsiz Bordrolama hizmetleri
4- Bordrolama Denetim Hizmetleri
    Firma’nın yaptığı bordroların yasaya uygunluğunun denetimi.
    Tespitlerden çıkacak eksikliklerin giderilmesi.
    Eksik veya zayıf olan konularda gerekli iç sistemlerin kurulması.
5- Bordro & İş Yasası Eğitimi
    Firma’nın Bordro İşleri ve İnsan Kaynakları Çalışanları için Teorik & Pratik İşbaşı Eğitimi

BORDROLAMA HİZMETİ DETAYI

Firma İçi Ücretlerin Sınıflandırması ve Yapılandırılması
Brüt Yasal Ücretlerin Tespiti ve Ödenmesi
Hafta Sonu Ücretlerinin Ödenmesi
Genel Tatil Ücretlerinin Ödenmesi
Yasal İzin Ücretlerinin Ödenmesi
Mesai Ücretlerinin Yasal Oranlarında Ödenmesi
Özel Ödemelerin Yapılması (İzin Parası, Bayram Parası vb.)
Yasal Matrahların Tespiti
Yasal Kesintilerin Yapılması (Vergi, Sigorta)
Asgari Geçim İndirimlerinin Hesaplanması (AGİ)
İcra Kesintilerinin Bordro aştırılması
Özel Sigorta Poliçelerinin Bordrolaştırılması
Yasal Teşviklerin Hesaplanması (Engelli, İşe Yeni Alım Teşviki, Bölgesel Teşvikler)
Özel Kesintilerin Yapılması
Maaş Avanslarının Hazırlanması
Ödeme Listelerinin Oluşturulması
İcmallerin Hazırlanması
Bordro Maliyeti Analizleri -İşverene Sunumu & Gereksiz Ödemelerin Tespiti
Bordroların Çıktısının Her Ay İşverene Teslimi
Stajyer Maaş Ödemelerini Hesaplanması
Aylık SGK E-Bildirge Verilmesi (Normal-Engelli-Teşvikli)
SGK İşe Giriş / Çıkış Bildirgesinin Hazırlanması
İşkur İş Gücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması
İşten Çıkan Kişilerin Kıdem & İhbar Tazminatı Hesaplamasının Yapılması
Çalışanların Giriş ve Çıkışlarının Kolluk Kuvvetlerine Bildirimi
İşten Çıkan İşçinin Çalışma Belgesinin Hazırlanması
Hastalık İstirahatlerinin SGK’ya İnternetten Resmi Bildirimi
İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının SGK’ya İnternetten Resmi Bildirimi
İşe İade Davalarında Dava Konusu Tazminatların ve Ödemelerin  Hesaplanması
Firmaların Yasal ve Özel Denetimleri İçin Ön Hazırlık Yapılması
Şirkete Özel Diğer Uygulamalar

 

BRD - İnsan Kaynakları & Bordrolama Hizmetleri
İçeriğe dön | Ana menüye dön