BORDROLAMA HİZMETLERİMİZ

* Bordroların Yasal Parametrelere Göre Hazırlanması

* Zorunlu BES Kesintilerinin Yapılması ve Anlaşmalı BES Firmasına Gönderimi

* İcra Kesintilerinin Bordrolaştırılması ve Tüm İcra Bakiyelerinin Takibi

* AR-GE Çalışanlarının Bordrolarının AR-GE Kapsamında Hesaplanması ve Raporlanması

* Ödeme ve Banka Listelerinin Oluşturulması

* İcmal ve Bordro Özetlerinin Hazırlanması

* Bordro Dataların ve Raporların Anlık Paylaşımı

* Bordro İle İlgili Muhtasar Beyanname Datalarının Gönderilmesi

* Firmaya Özel Bordro ve Çalışma Saati Raporlarının Hazırlanması

* İşten Ayrılan Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamalarının Yapılması

* Yıllık İzin Yükü, Kıdem Yükü ve Maliyetlerin Hesaplanması

* Maaş Pusulalarının İşverene Kağıt Ortamında Gönderilmesi

* SGK E-Bildirgelerinin Hazırlanması

* SGK ve Diğer Devlet Teşviklerinin İşverene Kazandırılması

* Çalışanın SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimlerinin Yapılması

* SGK Raporlarının Sistemden Onaylanması

* İşkur İşgücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması

* Çalışanların Yasal Evraklarının Hazırlanması (İbraname vb.)

* Firma Personel Özlük Bilgilerinin Sistemde Takibinin Sağlanması

* Firmanın Bordro Yazılımımıza Ulaşabilmesi İçin Kullanıcı Girişi Tanımlama

* Kimlik Bildirimlerinin İşverene Gönderilmesi

* İş ve SGK Hukuku Alanında Firmalara Hukuki Destek Verilmesi