- Brd Bordrolama ve Insan Kaynaklari

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz
g- DİĞER İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  HİZMETLERİ

 • Firma İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması
 • Eğitim Uygulamalarının Yönetimi
 • Yıllık Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması
 • Eğitim Planının Yıl İçinde Etkin Bir Şeklide Uygulanmasının Sağlanması
 • Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesinin Yapılması
 • Personel Kariyer Planlama
 • Endüstriyel (Sendika Vb.) İlişkiler Yönetimi Desteği
 • Devlet Teşviklerinin İşverenlere Kazandırılması (SGK, İşkur vb.)
 • Personel Giderleri Yıllık ve Aylık Bütçelerinin Oluşturulması
 • Firmaya Özel Raporlama Sistemleri Geliştirilerek Maliyetlerin Kontrol Altına Alınması
 • Çalışma Saati Raporları
 • Çalışan Sayısı Raporları
 • İşçi Giriş Çıkış Raporları
 • Verimlilik Raporları
 • Devamsızlık Raporları
 • Personel Servis Doluluk Oranı ve Birim Personel Maliyetleri
 • Yemek Maliyetleri Raporu
 • Aylık, Yıllık Genel Personel Maliyeti Raporları 

BRD - İnsan Kaynakları & Bordrolama Hizmetleri
İçeriğe dön | Ana menüye dön