Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

BRD Bordrolama ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti (‘BRD’) firması olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin; işlenme amaçları, verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, veri güvenliği, kişisel verilerin saklanma süresi ve kanun kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, BRD tarafından hizmet sunulabilmesini teminen, hizmet sağlanması, teslimi, hizmetlerinin yerine getirilmesi için, müşteri, müşteri çalışanları ve hizmet alınan kişiler tarafından sağlanan kişisel verileri, iş ve işlemlerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza ile hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanır. Yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmet, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliği:

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.