- Brd Bordrolama ve Insan Kaynaklari

İçeriğe git

Ana menü:

Hizmetlerimiz
b- YASAL MEVZUAT DESTEK HİZMETLERİ

 • 4857 Sayılı İş Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması
 • 5510 Sayılı SGK Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması
 • İşçi Sağlığı & Güvenliği Yasası Uygulamalarında Firmaya Destek Sağlanması
 • Firmanın Yaptığı Sendikal vb. Anlaşmalarının Uygulanmasının Sağlanması
 • Önemli Yasal Değişikliklerin İşveren ile Anlık Paylaşımı & Olumlu - Olumsuz  Etkilerinin İşverene Rapor Olarak Sunulması
 • Serbest Bölge Firmaları İçin Personel ve Araç Giriş İzinlerinin Alınması, Giriş İzin Belgelerinin Hazırlanması, İşten Çıkanların Bölgeye Bildiriminin Yapılması
 • Çalışanların Firma Şartlarına Uygun  Yasal İş Sözleşmelerinin Hazırlanması (Sürekli, Süreksiz, Belirli Süreli, Belirsiz Süreli, Tam Süreli, Kısmi Süreli Sözleşmeler
 • Çalışanın İş Fesihlerinin Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti, Gerekli Süreç ve Yazışmaların Yönetimi
 • Çalışanın İş Fesih Evraklarının Hazırlanması
 • Şirket İçi Personel Yönetmeliği Hazırlanması
 • Personel Disiplin Yönetmeliğinin Firmaya Özel Hazırlanması
 • Resmi Kurumlar İle Yasal  Yazışmaların Yapılması
 • Personel Özlük Dosyalarının Yasaya Uygun Olarak Hazırlanması
 • Yıllık İzinlerin Yasaya Uygun Olarak Kullanılmasında İşverene Destek Olmak ve Kayıtlarının Yasal Mevzuata Uygunluğunun Takibi
 • Engelli Çalıştırma Oranlarının Takibinin Yapılarak İşverene Raporlanması
 • Firma Çalışma Sürelerinin Yasaya Uygunluğunun Takibi
 • Çalışma Süreleri
 • Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreçlerinin Yönetimi
 • Telefi Çalışmasının Uygulanması
 • Mesai ve Serbest Zaman Çalışmalarının Yasaya Uygunluğunun Sağlanması
 • Çalışanların Ara Dinlenme Sürelerinin Belirlenmesi
 • Gece Sürelerinin ve Bu Sürelerde Çalışmayacak İşçilerin İşverene Bildirimi
 • 7.5 Saatten Fazla Çalışmayacak İşçilerin İşverene Bildirimi
 • Hamile Ve Emziren Kadınların Çalışma Şartlarının ve Sürelerinin İşverene Bildirimi
 • Çocuk- Genç-Kadın- Hamile Çalışanların Çalışma Koşullarının Yasaya Uygunluğunun Sağlanması
 • Yıllık Mesai Onaylarının Alınması
 • Toplu Çıkışların Yasaya Uygun Sürecin Yürütümü, Gerekli İzinlerin Alınması ve Yasal Yazışmaların Yapılması
 • İş Davalarında Gerekli Dosya Evraklarının Hazırlanması
 • Engelli Çalışanların İşe Girişte ve İşten Çıkışta İşkur’a Bildirimi
 • Yasal Evrakların Saklama Sürelerinin İşverene Bildirimi ve Uygun Bir Düzende Saklanma Koşullarının Oluşturulması
 • Yasaya Aykırı Uygulamaların Yaptırım Cezalarının İşverene Bildirilmesi İle
 • İşvereni Olası Yasal Cezalardan Uzak Tutmak.
 • Taşeron Firma Eksikliklerinin Tespiti İle İleride İşvereni Zor Durumda Bırakacak Risklerin Ortadan Kaldırılması


 

BRD - İnsan Kaynakları & Bordrolama Hizmetleri
İçeriğe dön | Ana menüye dön