YASAL DANISMANLIK HİZMETLERİMİZ

* 4857 Sayılı İş Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması

* 5510 Sayılı SGK Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması

* Önemli Yasal Değişikliklerin İşveren ile Anlık Paylaşımı & Olumlu - Olumsuz

Etkilerinin İşverene Rapor Olarak Sunulması

* Çalışanların Firma Şartlarına Uygun Yasal İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

* Çalışanın İş Fesihlerinin Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti, Gerekli Süreç ve Yazışmaların Yönetimi

* Çalışma Sürelerinin Yasaya Uygunluğunun Takibi